I know I have a problem, but I know I'm...

I know I have a problem, but I know I'm...

Happy Pub Day to Goliath by Tochi Onyebuchi. @treize64 I'm...

Happy Pub Day to Goliath by Tochi Onyebuchi. @treize64 I'm...

"π‘…π‘’π‘”π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘™π‘’π‘ π‘  π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ π‘β„Žπ‘œπ‘–π‘π‘’π‘  π‘šπ‘¦ π‘šπ‘œπ‘‘β„Žπ‘’π‘Ÿ β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘šπ‘Žπ‘‘π‘’ 𝑖𝑛 β„Žπ‘’π‘Ÿ...

"π‘…π‘’π‘”π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘™π‘’π‘ π‘  π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ π‘β„Žπ‘œπ‘–π‘π‘’π‘  π‘šπ‘¦ π‘šπ‘œπ‘‘β„Žπ‘’π‘Ÿ β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘šπ‘Žπ‘‘π‘’ 𝑖𝑛 β„Žπ‘’π‘Ÿ...

β€œBlack women’s greatest strength is that we are always more...

β€œBlack women’s greatest strength is that we are always more...

I think it’s fair to say that 2021 has proved...

I think it’s fair to say that 2021 has proved...

Such a great loss. πŸ˜ͺ Moment of transparency... I never...

Such a great loss. πŸ˜ͺ Moment of transparency... I never...

How Is WordPress related to other blogging applications?

By Posted on

WordPress was primarily inspired by Noah Grey‘s Greymatter open-source web log and journal software. It is related to b2, sort of a second cousin twice removed. You can use WordPress to post your own stories, ideas, rants, reviews, links, and pictures of your toothless Uncle Ernie at the wedding reception, if you choose. In addition, you can customize the look and feel of your site. Numerous themes are available and may be modified in many different ways. Through the use of WordPress Themes, you can quickly change the look and style of your site. You can also extend WordPress’ functionality through the use of Plugins. Plugins let you create the website or blog that suits your needs. As you can see, its functionality exceeds or at least is similar to what is available in most blogging tools today.

signature

Subscribe so you don’t miss a post

Sign up with your email address to receive news and updates!

Subscribe so you don’t miss a post
Sign up with your email address to receive news and updates!